Døråpner

Nettside

www.rodekors.no

Telefon

41 24 02 11

Adresse

Vetrlidsallmenningen 9

 

Det er lett å søke seg tilbake til miljøer der du har status, har en løslatt fortalt. Nettverk etter soning er et alternativ til dette. Vil du hjelpe en tidligere innsatt med å etablere et nytt sosialt nettverk etter endt soning? 

Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning, eller det å komme fra en annen planet. Veien ut av fengsel er også veien inn i et samfunn som ikke alltid er like gjenkjennelig. Tidligere innsatte får hjelp til å finne jobb og bolig, mens det tas for gitt at det daglige i livet er enkelt å håndtere.

Nettverk etter soning er ikke en del av det offentlige ettervernet. Tilbudet er bygget på frivillig innsats og formes i stor grad av deltakerne.