MO Wergeland

Telefon

53035670

Adresse

Storetveitveien 5

 

Mottaks og oppfølgingssenteret på Wergeland har oppmerksomhet på rehabilitiering og et sosialt tilbud for rusavhengige som ønsker endring.