Toppe aktivitetshus

Telefon

55 56 57 61 / 94 50 16 13

Adresse

Sollsmittet 42

 

Toppe Aktivitetshus er et lavterskeltilbud for innbyggere i Åsane bydel med psykiske plager. Det er viktig for den enkelte å ha tilgang til sosialt samvær, kultur- og fritidsopplevelser. Aktivitetshuset ønsker å være en tilrettelegger for dette.