Treffpunktet

Telefon

55562660

Adresse

Ådnavegen 63

 

Aktivitetshuset treffpunktet er et lavterskeltilbud for innbyggere i Arna bydel med psykiske plager. Det er viktig for den enkelte å ha tilgang til sosialt samvær, kultur- og fritidsopplevelser. Aktivtetshuset ønsker å være en tilrettelegger for dette.