Treffstedet Fyllingsdalen

Telefon

55 56 29 80

Adresse

Folke Bernadottes vei 46

 

Treffstedet dagsenter er et lavterskel dagtilbud/aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser bosatt i Fyllingsdalen.