ALF, Senter for arbeidslivsforberedelse

Nettside

www.alf.no

Telefon

55 54 11 50

E-post

alf@alf.no

Adresse

Klaus Hanssens vei 22

 

Dersom du er uten arbeid, men har lyst til å komme igang igjen har ALF en rekke muligheter og tilbud til mennesker i ulike livssituasjoner.

På ALF sin nettside finner du oversikt over de ulike tiltakene, telefonnummer og e-post til de ansatte.