Bergen Voksenopplæring

 

Vi organiserer Bergen kommune sitt opplæringstilbud til voksne med behov for tilrettelagt opplæring på grunnskole for voksne. Opplæringen er et omfattende, variert og innholdsrikt felt.