Fribi - Fritid med Bistand

Telefon

945 25 605

Adresse

 

 

Fritid med Bistand (FriBi) er ett by- omfattende tiltak som er ment som en satsing på R` en i LAR. Tiltaket er vedtaksbasert etter lov om kommunal helse- og omsorgstjenester som må søkes inn fra NAV sosialtjeneste. Målet med Fribi er å lose rusavhengige inn i ordinære fritidsorganisasjoner, aktiviteter og trening. Tiltaket er ment for dem som har god rusmestring og behov for en rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet/ fritidsaktivitet, inkludering og oppretting av nye nettverk. Vi tilbyr:

  • Ulike aktiviteter på LAR sentrene i Fyllingsdalen, Laksevåg og Bergenhus en gang i uken
  • Egen pool med treningskontakter og støttekontakter
  • CrossFit for deltakere som ønsker det
  • Individuell oppfølgning