Jobb først - Bergensklinikkene

Telefon

Therese Dahl 488 80 820

Adresse

Vestre Torggate 11, 50 15 Bergen

 

Jobb først er et tilbud til alle pasienter ved Avdeling unge og Dagavdelingen ved Hjellestadklinikken som ønsker seg ut i ordinært arbeid. Tilbudet gir arbeidsrettet oppfølging som en del av den ordinære rusbehandling ved klinikken, etter en metode som kalles Individuell jobbstøtte (IPS).