Senter for jobbmestring

Nettside

www.nav.no

Telefon

958 88 392

Adresse

 

 

Dette er et tilbod til deg med angst og/eller depresjon, og som vil ha hjelp til å handtere det i ein jobbsamanheng. Du kan kontakte Senter for Jobbmeistring direkte for ei vurderingssamtale. Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for henvising.

Tilbudet retter seg mot personer med lett til moderat angst og/eller depresjon, som enten:

  • Er utan jobb med oppfølging frå NAV og ønskjer å kome raskt ut i arbeid.
  • Er sykemeldt utan arbeid, eller er usikker på om du kan gå tilbake til jobben.