ADHD Hordaland

Nettside

www.adhdnorge.no

Telefon

90 06 09 49

 

ADHD Norge har blant annet til oppgave å:

• utbre kunnskap og forståelse for ADHD

• holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat

• fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer bl.a. sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.