Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan

Nettside

www.actis.no

Telefon

23 21 45 00

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan er en paraply for organisasjoner som jobber med rusfeltet. Vi representerer 32 organisasjoner.

Våre medlemmer jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, og flere driver med pårørendearbeid.

Actis jobber for å redusere skadene fra bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Vår rolle er å være en tydelig stemme og pådriver for en god alkohol-, narkotika- og spillpolitikk, der vi jobber på vegne av våre organisasjoner. Vårt mål er å være en premissleverandør for utformingen av politikken for rus- og spillavhengighetsfeltet i Norge.