LMS Bergen Lokallag

Nettside

www.motstoff.no

Telefon

95 29 95 64

Adresse

Nedre Korskirkeallmenningen 14

 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Her organiseres pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavhengige.