Narkomanes Pårørende

Nettside

www.narkoman.no

Telefon

988 925 772

Adresse

 

 

Narkomanes Pårørende er en politisk- og livssynsnøytral frivillig organisasjon.

Narkomanes Pårørende er en organisasjon som jobber tett sammen med andre organisasjoner, foreninger og behandlingssteder.

Vårt hovedfokus er de pårørende til rusavhengige, hvor vi fokuserer på følgende:

• opplysningsarbeid til pårørende i en vanskelig situasjon.

• Arbeide for at hjelpeapparatet til de pårørende skal bli bedre.