Prison Fellowship Norge

Nettside

www.oneweb.no

Telefon

977 17 399

E-post

post@pfn.no

Adresse

 

 

Vi er et norsk tverrkirkelig fellesskap tilsluttet Prison Fellowship International.

gir håp, oppmuntring og støtte til domfelte og deres offer.

bidrar til forsoning med familie – og reetablering i samfunnet.

tilbyr vennskap og nettverk under og etter soning.