RIO Vest-Norge

Nettside

www.rio.no

Telefon

90 96 85 15

Adresse

 

 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en landsdekkende brukerorganisasjon. Organisasjonens formål er å påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.