Selvhjelp Norge

Nettside

www.selvhjelp.no

Telefon

23 33 19 00

Adresse

 

 

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp gir føringene for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid. Planens visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår.