Kirkens Bymisjon Bergen

Telefon

99 36 57 22

E-post

post@skbb.no

Adresse

Aministrasjon: Kong Oscars gate 5. Se nettside for adresse til øvrige tilbud.

 

Kirkens Bymisjon i Bergen har diakonale tiltak for mennesker i de fleste aldersgrupper. Mer om de enkelte tiltakene finner du på nettsiden.