Kirkens Bymisjon Bergen

Telefon

55 30 72 00

E-post

post@skbb.no

Adresse

Aministrasjon: Kong Oscars gate 62 . Se nettside for adresse til øvrige tilbud.

 

Kirkens Bymisjon i Bergen har diakonale tiltak for mennesker i de fleste aldersgrupper. Mer om de enkelte tiltakene finner du på nettsiden.