Laksevåg Frivilligsentral

Telefon

409 22 846

Adresse

Håsteinsgate 3

 

Frivilligsentralen er et møtested som formidler kontakt og samhandling mellom mennesker i lokalmiljøet. Et sted å møtes, å dele med andre og få tilbake. Møteplasser hvor aktivitetene blir styrt av deg, dine behov, ønsker og engasjement.