Botreningssenteret på Gyldenpris

 

Nettside

www.bergen.kommune.no

 

Telefon

53 03 36 30

 

Adresse

Gyldenprisveien 13

 

Botreningssenteret avdeling Gyldenpris er et bo- og rehabiliteringstiltak for rusavhengige over 18 år som har rusfrihet som personlig målsetting og som har ønske og vilje til et forpliktende samarbeid med de ansatte

Målsettingen er å flytte videre til ordinær kommunal bolig og ta ansvar for sitt eget liv.

Botreningssenteret avdeling Gyldenpris tilbyr:

  •     16 gjennomgangsleiligheter med husleiekontrakt og selvstendig husholdning
  •     Botid etter behov
  •     Individuell oppfølging fra ansatte med sosialfaglig kompetanse og lang erfaring
  •     Fellesskap og aktiviteter sammen med andre
  •     Mulighet for økt selvstendighet og bedre livskvalitet, gjennom å jobbe med fysisk og psykisk helse, rusmestring, sosial trening, arbeid og aktivitet, nettverk, økonomi, kosthold og ernæring, trening, osv.
  •     Samarbeid med andre relevante aktører
  •     Oppfølging i minimum 1 år etter videreflytting til ordinær kommunal bolig
  •     Mulighet for oppfølging av personer utenfor tiltaket uten botid på Gyldenpris

Innsøkning:

Potensielle søkere må delta på en informasjonssamtale på Botreningssenteret før innsøkning. Ta kontakt på telefon for å avtale tid.

NAV Sosialtjeneste er innsøkende instans. Søknad om kommunal bolig og sosialrapport sendes Botreningssenteret og Boligetaten.

Søknad tas opp i Inntaksteam bestående av BTS, Etat for Boligforvaltning, Boligetaten og NAV Årstad