Housing First

Telefon

53035068

Adresse

 

 

Housing first er et treårig prosjekt som skal gi bostedsløse og vanskeligstilte en bolig som første ledd i veien mot et bedre liv. Et tverrfaglig team skal gi individuelt tilpasset hjelp til deltakerne i hjemmet. Prosjektet omfatter i første omgang bydelene Åsane og Bergenhus.