Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter

Telefon

55 53 84 50

Adresse

Breisteinveien 21

 

Byomfattende tilbud til klienter med psykiatriske lidelser i kombinasjon med rusproblemer.