Åsane legevaktstasjon

Telefon

55 56 70 00

E-post

 

Adresse

Åsane Senter 38

 

Legevaktstasjonen yter akutt legehjelp til de som bor eller oppholder seg i den aktuelle geografiske sonen. Dette er et rent allmennlegetilbud. Kreves det for eksempel røntgenundersøkelse, henvises du videre til Bergen legevakt.