Gatesykepleie i Bergen

Nettside

Facebook

Gatesykepleien

Telefon

  • 40 80 57 57

 

Adresse

 

 

 

Gatesykepleien er et gatenært helsetilbud til mennesker som har utfordringer i ulike stadier. De kan være ensomme, rusavhengige, ofre for menneskehandel, psykisk syke eller papirløse - for å nevne noe. Gatesykepleien ønsker å ha et spesielt fokus på de rusavhengige, som er underforbrukere av helsetjenester.

Gatesykepleien er bygget opp rundt tre likeverdige grunnpilarer: Helsefremmede, forebyggende og skadereduserende. 

En gatesykepleier skal være synlig og signalisere et nærvær og møte mennesker der de lever sine liv, på asfalten, i byrommet, mellom husene, i smauene, på vei til noe, eller på vei fra noe. Tjenesten består av sykepleiere, som vil være synlig enten på segway, i en bil eller til fots. Bilen er tilrettelagt med mulighet for samtaler, sårstell og utførelse av nødvendige sykepleieprosedyrer.