MO-senteret Strax-huset

Telefon

53 03 35 90

Adresse

Damsgårdsveien 106

 

Strax-huset skal bidra til at rusmiddelavhengige over 18 år får bedring av livssituasjonen.

Gjennom sosiale tjenester og helsetjenester arbeider Strax-huset for å redusere fysiske, psykiske og sosiale problemer som følge av rusbruken.

Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.