Oppsøkende team - for mennesker med rusrelaterte lidelser

Telefon

48 95 04 81

Adresse

Hollendergaten 15

 

 

Kirkens Bymisjons oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser.

De ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere, og vi arbeider helsefremmende og skadereduserende. Vi har som mål å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning, og tilbudet er gratis.