Nettside

www.a-larm.no

Telefon

91 81 06 56

Adresse

Strandgaten 225, 5004 Bergen  

 

Vi er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet som jobber for åpenhet om rus og behandling.

A-Larm har selvhjelpsideologi som grunnstamme, og vektlegger å kombinere fag- og erfaringskompetanse.

Vi har fokus på den enkeltes muligheter og resurser og ønsker å bidra til at man kan få mer innsikt og bedret livskvalitet. A-Larm er et supplement til offentlige tjenester og jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.

 

Aktiviteter i A-Larm

  • - Likemannstjeneste
  • - Pårørendetjeneste
  • - Brukermedvirkning i råd og utvalg
  • - Lavterskeltilbud
  • - Kurstilbud

Alle ansatte i A-Larm er underlagt taushetsplikt, og vi oppfordrer alle som deltar på våre aktiviteter til å overholde en moralsk taushetsplikt. Vi forventer også at deltakerne ikke er ruspåvirket på aktiviteter og møter.

For oppdatert informasjon om våre aktiviteter og tilbud, se: www.a-larm.no

og facebook : A-Larm Region Rogaland/Hordaland

Kontakt

Espen Aas
Telefon:91810656
E-post: espen.aas@a-larm.no
Strandgaten 225, 5004 Bergen