Blå Kors og Hvite Bånd Dagsenter

Telefon

55 90 73 30

Adresse

Magnus Barfotsgate 3

 

Blå Kors og Hvite Bånds Dagsenter har vært i aksjon siden 1992 og er et lavterskeltilbud for personer med rusrelaterte utfordringer i Bergen. Dagsenteret tilbyr frokost, middag og et Guds ord tre ganger i uken, i tillegg til råd og veiledning fra husets sosionom. Fra september 2018 er dagsenteret åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10-14.