Møtestedet

Kirkens Bymisjon i Bergen

Nettside

www.bymisjon.no

Telefon

55 31 64 00

Adresse

Hollendergaten 13

 

Møtestedet er et lavterskeltilbud med matservering for rusavhengige som har behov for en matbit og noen å prate med. I tillegg til et varmt måltid serveres det brødmat og kaffe, melk, saft og frukt. Det er også anledning til å få med seg nistepakke.

Bymisjonens oppsøkende team er et gatenært tilbud i Bergen som tilbyr helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med rusrelaterte lidelser. Ansatte i teamet er sosionomer og sykepleiere som arbeider helsefremmende og skadereduserende. Målet er å bidra til bedre helse, å forebygge overdoser, videreformidle kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og å øke brukernes egenomsorgsevne. Det er ikke nødvendig å bestille time, det trengs ikke henvisning og tilbudet er gratis.