MO-senteret Strax-huset

Telefon

53 03 35 90

Adresse

Damsgårdsveien 106

 

Mottaks- og omsorgssenteret, MO-senteret Strax-huset er et tilbud om sosiale tjenester og helsetjenester til rusmiddelavhengige over 18 år hvor de får hjelp til en bedre livssituasjonen gjennom å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følge av rusmiddelbruken.

Tjenestene til Strax-huset skal være lett tilgjengelige, ha lav terskel for kontakt, være fleksible, ha fokus på muligheter og ta utgangspunkt i brukernes opplevelse av behov for hjelp.

Strax-huset ligger i Damsgårdsveien 106 og her finner du dagavdeling, natthjemmet, sprøyterom og tverrfaglig overdoseteam.