MO-senteret Wergeland

Telefon

53035670 / 40910705

Adresse

Storetveitveien 5, 5067 BERGEN

 

Mottaks og oppfølgingssenteret på Wergeland har oppmerksomhet på rehabilitiering og er et sosialt tilbud for rusavhengige som ønsker endring.