Poliklinikk M31

Telefon

55 97 07 00

E-post

 

Adresse

Møllendalsveien 31

 

M31 er ein lavterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov, med særlig vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp uten henvisning og vil få tilbud om vurderingssamtale same dag.