Sammen senteret

Telefon

41 77 87 86

 

Målet for Sammen-prosjektet er å mobilisere frivillige krefter på rusfeltet innenfor områdene lavterskel-helse, -omsorg og -ettervern. Senteret vil skape et miljø der rusmisbrukere, i gode lokaler, kan møte empati og forståelse for sin situasjon, uten å møte kravet om motivasjon til endring med en gang; skape et miljø som vil endring, og som skaper nye holdninger hos brukeren; påvirke brukerene til å bearbeide sitt rusproblem og styrke selvfølelsen; gi, sammen med hjelpeapparatet, hjelp til å ta et steg videre.