Sprøyterom Strax Huset

 

Telefon

53 03 35 90

Adresse

Damsgårdsveien 106

 

Sprøyterommet er et tilbud for personer som er fylt 18 år med langvarig heroinavhengighet. 

På sprøyterommet kan du injisere heroin under hygieniske rammer, mer trygghet og rask hjelp ved overdoser. Du får også hjelp til forebygging av infeksjoner og smitte ved injisering av heroin.

Sprøyterommet har et samtalerom, hvor brukerne kan få samtaler, råd og veiledning. Det å motivere brukerne til endring er alltid en målsetting i rusomsorgen.