LISA-gruppene

Telefon

Mannsgruppe: 93 83 67 14 / Kvinnegruppe: 45 86 69 45 / Pårørendegruppe: 94 21 94 64

Adresse

Kong Oscars Gate 26

 

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. En fellesnevner for deltakerne er at de har kjennskap til egen eller andres avhengighet til rusmidler.

For å få kontakt, send SMS med navn og kontaktinformasjon, så ringer noen fra personale deg tilbake.