LMS Bergen

Nettside

www.motstoff.no

Telefon

482 82 850

Adresse

 Nedre Korskirkeallmenningen 14

 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon. Her organiseres pårørende til rusavhengige og andre engasjerte personer i arbeidet for en restriktiv narkotikapolitikk og et godt behandlingstilbud for de rusavhengige.

Gratis drop-in-tilbud for pårørende
Tidspunkt: onsdager, klokken 16:00 – 18:00
Sted: Vestre Torggate 11

Her kan du som pårørende treffe fagpersoner fra Bergensklinikken og pårørende fra LMS Bergen. Vi tilbyr:

  • Informasjon om behandlingstilbud for rusavmiddelavhengige
  • Informasjon om ulike pårørendetilbud
  • Kunnskap om pårørenderollen
  • Støttesamtaler