LPP Bergen og omegn

Nettside

www.lpp.no

Facebook

LPP på Facebook

Telefon

22 49 19 22

Adresse

Sandviksveien 87d

 

LPP Bergen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, gir et tilbud til pårørende som trenger hjelp i hverdagen. Vi har i flere år gitt tilbud om deltakelse i samtalegruppe og nå vil vi utvide dette tilbudet.

Tilbudet er beregnet for:
Søsken til psykisk syke
Ektefelle/samboer til psykisk syke
Foreldre til psykisk syke
Voksne barn

Den enkelte gruppe ledes av to personer, en sykepleier og en pårørende. Møtene arrangeres i LPP Bergen’s lokaler i Sandviksveien 87d.