Pårørendegruppe til rusavhengige (Nar-Anon)

 

Møte annakvar mandag i partalsveker. Møtetidspunkt 19-21. Du kan ringe på forhånd eller bare møte opp.