Pårørendetilbud Helse Bergen

Telefon

 53 03 27 79

Adresse

Solheimsgaten 9, ved Bergen Legevakt

 

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og hvordan de kan få hjelp. De tilbyr derfor samtaler med pårørende. Ta kontakt for å lage avtale. De holder til i 2. etasje på Bergen Helsehus.