Stiftelsen Bergensklinikkene

Telefon

800 95 550 / 55 90 87 00

Adresse

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

 

Stiftelsen Bergensklinikkene gir tilbud til pårørende uavhengig om den rusmiddelavhengige er pasient ved Stiftelsen Bergensklinikkene eller ikke. Alle klinikkene kan gi råd og veiledning til pårørende av rusmiddelavhengige som henvender seg til den enkelte klinikk.