Dream Center Bergen

Telefon

41107738

Adresse

Landsvik 50, 5917 Rossland

 

DreamCenter Bergen er etablert med det formål å kunne gi ett helhetlig tilbud til mennesker i vanskelige livssituasjoner. I tett samarbeid med kontaktkafe Lazarus og andre kristne organisasjoner i Bergen som arbeider innenfor rusomsorg, driver de forebyggende, oppsøkende, rehabilitering og ettervern.

Dream Center Bergen het tidligere Bergen Kontaktsenter. De ligger på Holsnøy i Nordhordaland.