Forbundet Mot Rusgift

Nettside

www.fmr.no

Telefon

940 08 830

E-post

post@fmr.no

Adresse

Nordahl Bruns gate 5

 

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.

Kontaktinformasjon Lokallag Bergen:

Ørnulf Andresen, tlf: 951 01 900, e-post: post@ornulf.net