Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin

Telefon

05300

Adresse

Østre muralmenning 7

 

Avdeling for rusmedisin (AFR) tar imot og behandlar alle tilvisingar til rus- og avhengigheitsbehandling, også kalla tverrfagleg spesialisert rusbehandling, i Helse Bergens opptaksområde.

I tillegg til eigne behandlingstilbod, bruker vi offentlege og private behandlingsplassar i og utanfor Helse Vest.

Avdeling for rusmedisin satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.