KORFOR

Telefon

481 36 702

Adresse

Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

 

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.