SIRUS

Nettside

www.sirus.no

Telefon

22 34 04 00

Adresse

Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo

 

Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS) er eit sjølvstendig forskingsinstitutt under Helse- og omsorgsdepartementet. SIRUS har som formål å utføre forsking, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særleg vekt på samfunnsvitskaplege problemstillingar.