Al-Anon Familiegrupper

Telefon

93 89 43 99

Adresse

Vitalitets-senteret Møhlenpris, 2. etg.
Wolffsgate 12
5006 Bergen

 

Møter i Al-Anon er for alle som er, eller har vært, berørt av en alkoholiker. Du trenger ikke melde fra at du kommer, det er bare å møte opp på sted og tid som angitt i møteoversikten på hjemmesiden deres.

AL-ANON FAMILIEGRUPPER er et verdensomspennende fellesskap av familier og venner av alkoholikere, som deler sine erfaringer, styrke og håp for å løse sine felles problemer.  Al-Anon er ikke tilsluttet noen sekt, trosretning, politisk parti, organisasjon eller institusjon.  Al-Anon engasjerer seg ikke i noen meningsstrid, og støtter ikke- eller opponerer mot noen sak.

I Al-Anon er det ingen medlemskontingent.  Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne frivillige bidrag.

Al-Anon har kun et formål; å hjelpe alkoholikerens familie.  Vi gjør dette ved å praktisere de Tolv Trinn – ved å ønske alkoholikerens familie velkommen, gi dem forståelse og trøst – og lærer hvordan vi kan gi helbredende oppmuntring til alkoholikeren.