Bergenhus dagavdeling

Telefon

55 33 84 50

Adresse

Fjøsangerveien 36

 

Kronstad allmenn dagbehandling er en seksjon i Kronstad DPS under fagområdet allmennpsykiatri. Seksjonen tilbyt p.t. strukturert dagbehandlingstilbud og poliklinisk menybasert gruppetilbud. Sammen med andre seksjoner i Kronstad DPS tilbys også et gruppebasert tidsavgrenset kurstilbud for ulike problemstillinger som angstlidelser, depresjon, problemer knyttet til selvfølelse, og personlighetsproblematikk. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og består av sosionom, fysioterapeuter, sykepleiere, hjelpepleier, billedterapeuter, ergoterapeuter, psykologspesialister, psykologer, treningsterapeut og psykiater.