Haraldsplass Samtalesenter

Telefon

55 97 96 16

Adresse

Ulriksdal 8

LIVSHJELP
MESTRING
UTVIKLING

 

Haraldsplass Samtalesenteret har et tverrfaglig team bestående av dedikerte og dyktige fagfolk med lang erfaring i samtale. De ansatte, prest, familieterapeut, veiledere og psykiatrisk sykepleier, møter den enkelte med åpenhet og respekt.

Haraldsplass Samtalesenter er et sted for mennesker som på en eller annen måte opplever større utfordringer i livet enn det de ønsker å håndtere alene. Derfor har vi størst fokus på samtale, enten individuellsamtale, parsamtale eller samtale i grupper. Vi også opptatt av kunnskapsformidling og  arrangerer ulike kurs.