LISA-gruppene

Telefon

Mannsgruppe: 93 83 67 14 / Kvinnegruppe: 45 86 69 45 / Pårørendegruppe: 94 21 94 64

Adresse

 

 

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. En fellesnevner for deltakerne er at de har kjennskap til egen eller andres avhengighet til rusmidler.

For å få kontakt, send SMS med navn og kontaktinformasjon, så ringer noen fra personale deg tilbake.

Mannsgruppen:
hver tirsdag kl. 18-20 i
MO-senteret Wergeland,
Storetveitveien 5
(rett ved Wergeland bybanestopp)

Kvinnegruppen:
hver onsdag kl. 19-21
i Kong Oscars gate 7

Pårørendegruppen:
hver torsdag kl. 19-21 i
MO-senteret Wergeland,
Storetveitveien 5