Senter for livsmestring

Telefon

55 97 96 16

Adresse

Ulriksdal 8

LIVSHJELP
MESTRING
UTVIKLING

 

Haraldsplass Samtalesenteret har et tverrfaglig team bestående av dedikerte og dyktige fagfolk med lang erfaring i samtale. De ansatte, prest, familieterapeut, veiledere og psykiatrisk sykepleier, møter den enkelte med åpenhet og respekt. Haraldsplass Samtalesenter er eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Stiftelsen er et non-profit-foretak der overskudd er med å finansiere blant annet medisinsk forskning og diakonal virksomhet.